TRENERES ROKASGRĀMATA 2019/2020

IKDIENA

1.      Nekavē treniņu sākumu, ierodies vismaz 15min ātrāk, lai vari sagatavoties! Ja tomēr kādreiz gadās aizkavēties, tad pabrīdini meitenes, lai viņas zina, ka viss ok un treniņš nav atcelts. Instruē par to, kas jādara (gaidīt, iet ģērbties).

·         Ja ir SOS un treniņu nepieciešams atcelt, par to jāpaziņo vismaz 2h pirms tā sākuma (dažām ceļš ir tāls un izbrauc agri);

·         Treniņš jāsāk un jābeidz tam paredzētajā laikā.

2.      Dejotājām samaksa par treniņiem pilna vai daļēja (vismaz 10EUR) jāveic līdz 10. datumam – šis fakts katru mēnesi pirmajos treniņos meitenēm nodarbības laikā jāatgādina. Jāseko arī līdzi, lai meitenes noteikumu ievērotu. Ja līdz 10. datumam kāda nesamaksā, meitene ir jābrīdina, ka turpmāk var tikt neielaista nodarbībā.

3.      Jāinformē (nodarbības sākumā) meitenes par gaidāmajiem pasākumiem, kopīgajām nodarbībām un Workshopiem.

4.      Saziņa par treniņiem, pasākumiem, foto, video sūtīšana, kas skar visu grupu, noris grupas kopīgajā WhatsApp čatā. Čatā regulāri jāinformē par jaunumiem un gaidāmo.

5.      Ja kāda meitene bez ziņas/attaisnojuma kavē vairākas nodarbības, tad trenerei vai nu pašai ar viņu jāsazinās, vai arī jāinformē studijas vadītāju.

6.      Kopīgajā nodarbībā izrunājam piedzīvoto – kas bijis, sasniegumi vai problēmas, saplānojam nākamo periodu.

7.      Kopīgajās nodarbībās notiek deju horeogrāfijas atrādīšana, to var meitenēm sākt mācīt tikai tad, kad ir apstiprināta.

8.      Neaizmirsti, ka esi meiteņu boss un kārtības ieviesēja, kurai jārāda pozitīvs paraugs un jāuzvedina uz diskusiju, kad tas nepieciešams, bet tajā pašā laikā arī jābūt draudzīgai pret ikvienu grupas dalībnieci. Skolotāja? Nē. Lielās māsas loma? JĀ. J

9.      Trenerei jābūt kopā ar savu grupu visos lielajos iekšējos pasākumos un nodarbībās. Aktīvie periodi – septembra sākums, decembra beigas, janvāra sākums, aprīļa beigas līdz koncertam. Augusta beigās (pēdējā nedēļa) noris gatavošanās jaunajai sezonai.

 

NODARBĪBAS

1.      Uz katru nodarbību jāsagatavo sev plāns – horeogrāfija, atsevišķu deju elementi, tehnika/dejas nostiprināšana + stiepšanās, fiziskie vingrinājumi, to visu jāietver treneres gada plānā.

2.      Katru nedēļu nodarbībās jāiekļauj:

·         stiepšanās;

·         fiziskie vingrinājumi;

·         akrobātika;

·         horeogrāfija;

+ iesildīšanās/atsildīšanās.

3.      Trenerei pašai ir jāspēj precīzi izpildīt (un savai grupai nodemonstrēt) šādus elementus:

·         Tiltiņš

·         Kūlenis uz priekšu un atpakaļ

·         Ritentiņš

·         Špagats.

            Fizisko vingrinājumu laikā trenere parāda kā kas izpildāms, kā nedarīt, lai sevi netraumētu un vēro, kā notiek uzdevuma izpilde, pati līdzi nevingro – lai izvairītos no traumām un nepareizām darbībām laikā, kad ir novērsusies.

4.      Ja kāda dejotāja regulāri kavē samaksas termiņu, nodarbību sākumu, nepakļaujas standarta prasībām (noteikumi) un ignorē aizrādījumus (Tev ir visas tiesības aizrādīt), tad par to uzreiz ziņo studijas vadītājai.

5.      Noteikumos ir punkts, lai netraucētu nodarbību procesu, nenovērstu uzmanību: Treniņu laikā mobilo telefonu izmantot atļauts tikai īpašas nepieciešamības gadījumā – tas jāievēro visām bez izņēmuma, arī trenerēm, jo mēs rādām piemēru.

6.      Ja  kādai meitenei grupas līmenis ir kļuvis par vieglu, apsvērsim iespēju arī janvārī par viņas pārcelšanu uz nākamo līmeni, bet tomēr cenšamies grupu sastāvu noteikt līdz oktobrim un staigāšanu pa grupām nepieļaut.

 

PASĀKUMI

1.      Visas meitenes piedalās studijas iekšējos pasākumos, sacensībās.

2.      Uz sacensībām ir jāsagatavo atbilstoša deja, vismaz 2,5min gara, stils – showdance mix (hip hop, jazz, contemporary, vogue, cheer utt.).

3.      Trenere ir atbildīga par dejas horeogrāfiju, mūzikas izvēli un tērpu sākotnējo ideju, visu pārējo iespējams attīstīt, mainīt kopīgajās tikšanās reizēs.

4.      Pasākumā jāseko līdzi savu meiteņu uzvedībai un izskata atbilstībai noteiktajam.

 

SAMAKSA

2019./2020. sezonā par katras grupas vadīšanu noteiktā samaksa un dejotāju skaits grupā:

MINI – 120EUR, 8 dejotājas

KIDS – 120 EUR, 12 dejotājas
HOBBY – 120 EUR, 12 dejotājas
JUNIORES – 150 EUR, 15 dejotājas
PIEREDZE – 150 EUR, 15 dejotājas

Ja kādā no grupām, sākot ar oktobri, dejotāju skaits nesasniedz noteikto, tad mēneša samaksa tiek samazināta uz 100 EUR (2x ned.) vai 120 (3x ned.).

Par nodarbības aizstāšanu nemainīgi trenere saņem 15 EUR, par nenotikušu nodarbību -15 EUR.

 

GALVENAIS IKDIENĀ:

 

1.      Vadīt deju nodarbības, iekļaujot arī stiepšanos un fiziskos vingrinājumus – saskaņā ar plānu;

2.      Ikdienā, treniņu laikā, informēt meitenes par aktivitātēm – pasākumiem, meistarklasēm, kopīgajām nodarbībām;

3.      Visu aktuālo (arī tad, ja mutiski ir paziņots) uzrakstīt arī grupu čatos (meitenēm un vecākiem).

4.      Sekot līdz apmaksas grafikam un atgādināt meitenēm par termiņiem;

5.      Reizi mēnesī kopīgajā treniņā sagatavoties nākamā mēneša nodarbībām.